22.09.2023

Shromáždíte k sobě obyvatele národů, které neznáte, a ti, kdo vám jsou cizí, sami k vám přispěchají kvůli mně, svatému Bohu Izraele, neboť vás obdaruji nevídanou krásou.
Izajáš 55, 5 (SNC)

Padám na kolena a volám k Otci, od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost.
Efezským 3, 14–15 (SNC)