04.12.2022

Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce, říká Hospodin.
Ezechiel 34, 12 (B21)

Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř nasazuje život za ovce.“
Jan 10, 11 (Ž)