03.06.2023

Přichází váš spravedlivý král a přináší vám vysvobození. Je král a přesto pokorně přijíždí na malém oslátku.
Zacharjáš 9, 9 (SNC)

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.
Matouš 5, 5 (CSP)